Algemene Gebruiksvoorwaarden

Indien er klachten van andere gebruikers zijn of er een andere reden is dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden dan houdt TuinbouwMarktplaats zicht het recht voor om onderstaande acties uit te voeren.

TuinbouwMarktplaats kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van TuinbouwMarktplaats.

TuinbouwMarktplaats kan één of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

Beperking Aansprakelijkheid TuinbouwMarktplaats A

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

 1. Gebruik van de diensten van TuinbouwMarktplaats;
 2. In het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 3. Onjuiste informatie op de website
 4. Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
 5. Wijzigingen in de diensten van TuinbouwMarktplaats of wijzigingen in of op de website

Beperking Aansprakelijkheid TuinbouwMarktplaats B

TuinbouwMarktplaats kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen, en tevens onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen er naar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Regels voor het plaatsen van advertenties

 1. TuinbouwMarktplaats is een advertentieplatform
  TuinbouwMarktplaats is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken. TuinbouwMarktplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
   
 2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op TuinbouwMarktplaats
  1. Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.  
  2. Het opmaken van een advertentie:
   • Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten
   • Het is niet toegestaan om advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website online/geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object te plaatsen.
   • Indien een advertentie voor het einde van de initiële advertentieperiode (of een verlenging van de advertentieperiode) van de website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke advertentieperiode een identieke advertentie of een advertentie voor hetzelfde object te plaatsen, tenzij daarvoor een gronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie)
   • Iedere advertentie dient in de best passende rubriek te worden geplaatst.
  3. Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:
   • De titel en de tekst mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
   • Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
   • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aanboden product.
   • Het is niet toegestaan om producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten.
  4. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
   • Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:
   • inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op een foto die door een andere partij is gemaakt;
   • het is niet toegestaan screenshots van websites te gebruiken bij / met / als productfoto

Het plaatsen van een advertentie

 1. Mijn Advertenties
  • Een adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop ‘Mijn Advertenties – Maak direct een advertentie aan’ op de website.
  • Voor bestaande klanten dient er eerst ingelogd te worden.
  • Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
  • Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.
  • Advertenties zullen voor een periode van 8 weken online blijven staan, tenzij anders bepaald.

Het beheren van de advertenties

 1. De adverteerder kan via het account zelf de advertenties behere
  • plaatsen
  • verwijderen
  • ophogen
  • topper van maken

Het is alleen toegestaan om een watermerk met tekst te gebruiken in de productfoto’s. Mocht het watermerk dusdanig zijn aangebracht dat het reclame is voor de aanbieder, dan behoudt TuinbouwMarktplaats zich het recht deze foto te verwijderen. Indien er twijfel bestaat of het toegestaan is of niet, kan gebruiker een mail sturen ter controle naar tuinbouwmarktplaats@hollandhortimedia.nl

Per dag mogen per account maximaal 5 advertenties opgehoogd worden/of een topper van worden gemaakt.

Betaling

TuinbouwMarktplaats heeft een speciaal plaatsingstarief voor telers.

Toeleveranciers, handelaren, fabrikanten, stekbedrijven, boomkwekerij-handelsbedrijven en overige commerciele dienstaanbieders kunnen gebruikmaken van Tuinbouwmarktplaats door contact op te nemen met ons team via tuinbouwmarktplaats@hollandhortimedia.nl


Vandaag op Goedemorgen Nieuws...


paprika

Luister terug! Belangrijke tuinbouw podcasts!